ایجاد پارگراف استایل در ایندیزاین

آموزش ایندیزاین قسمت 4 -ایجاد پاراگراف استایل و کاراکتر استایل

جلسه چهارم آموزش ایندیزاین بکارگیری پاراگراف استایل و کاراکتر استایل به منظور سرعت و منظم بودن مطالب مجله بهتره که پاراگراف استای...

ادامه مطلب